OFERTA


OFERTA FIRMY OBEJMUJE:

- USŁUGI KRUSZARKĄ

-Kruszarka mobilna HARTL 1265 - idealna do zastosowania we wszelkiego rodzaju kopalniach - dolomity, bazalt, kamień oraz do recyklingu - wydajność - do 300 ton na godzinę w zależności od rodzaju kruszonego materiału.

- Kruszarka mobilna HARTL 1055 - zwrotna i szybka - najlepsza do recyklingu betonu, cegły, asfaltu i żelbetonu w miejscach o ograniczonym polu manewrowania - wydajność - do 200 ton na godzinę w zależności od rodzaju kruszonego materiału.

- Udarowa kruszarka mobilna HARTL CC1 przeznaczona do otrzymywania kubicznego materiału pochodzącego z prze-kruszenia bazaltu, otoczaków, granitu, betonu w ilości 200 ton na godzinę.


- USŁUGI PRZESIEWACZEM

- Przesiewacz trzyfrakcyjny HARTL 3715 - najlepszy i najbardziej wydajny przesiewacz do zastosowań zarówno w recyklingu jak i w kopalniach lub żwirowniach - wydajność - do 200 ton na godzinę w zależności od rodzaju i frakcji przesiewanego materiału.

- USŁUGI CIĘŻKIM SPRZĘTEM BUDOWLANYM

- Ładowarka kołowa VOLVO L150E - szybka i zwrotna ładowarka z łyżką o pojemności 4,5m3 - prawdopodobnie najlepsza ładowarka dostepna obecnie na rynku.

- Koparko-ładowarka Volvo BL71 - w zależności od potrzeb klienta z łyżką lub młotem wyburzeniowym.

- Koparka gąsienicowa VOLVO 290BLC - doskonała maszyna o wysokiej wydajności wyposażona w zależnościi od potrzeb w łyżkę 2m3, młot wyburzeniowy Atlas Copco 1700kg lub nożyce krusząco-tnące Atlas Copco MB1700 .


Rozbudowana sieć współpracujących z nami firm umożliwia wykonywanie szerokiej gamy usług poczynając od rozbiórek budynków i budowli poprzez recykling i usługi ziemne aż po usługi transportowe.